اخبار شمال ما (شناسه مجوز ۷۴۲۸۵)

زمینه انتشار: اجتماعی، فرهنگی

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رمضانی کینچاه        ارتباط با مدیرمسئول

سردبیر: میلاد ابراهیمی علی آبادی     ارتباط با سردبیر

معاون سردبیر: امیر رمضانی کینچاه

 

دبیر گروه عکس: رضا شریفی

دبیر گروه فرهنگ و ورزش: مهیار مرادی دورودخانی

دبیر گروه اجتماعی: مهرنوش معین زاده

خبرنگار ورزشی: آرمین رمضانی کینچاه

 

مدیر فنی وبسایت: محمود داداشی نیاکی

 

شماره تماس مدیرمسئول:  ۰۹۱۹۹۶۱۲۸۸۰

شماره تماس سردبیر:  ۰۹۱۱۳۳۲۴۷۶۵

شماره تماس معاون سردبیر:  ۰۹۳۷۵۴۳۱۶۰۵

شماره تماس مدیرفنی:  ۰۹۱۱۳۳۷۰۹۶۲

 

نشانی: رشت، خیابان سعدی، خیابان بوسار، کوچه شهید روحی، پلاک ۵۲