شمال ما: در مردادماه با رسیدن فصل گرما به اوج خود عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان قابل استشمام است و خوشه های برنج کم کم آماده برداشت میشوند.

 

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان

.

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان

.

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان

.

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان

.

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان

.

پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.
پیچیدن عطر خوش برنج در شالیزارهای گیلان
.

کانال تلگرام شمال ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.