یک کارشناس اکوتوریسم تشریح کرد:

شمال ما: یک کارشنای اکوتوریسم، با اشاره به نقش پرندگان مهاجر در پایداری اکوسیستم ها، تصریح کرد: اساسا هر موجود زنده ای که وارد یک اکوسیستم می شود، با تغذیه و زاد و ولد بر روی تعادل اکولوژیکی آن اکوسیستم تاثیر می گذارد. (بیشتر…)

۰۰/۰۲/۲۱
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد:

۰۰/۰۲/۲۱
شهردار رشت در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر:

۰۰/۰۲/۲۱
در صورت اعلام رضایت مالکین؛

۰۰/۰۲/۲۰
معاون علوم پزشکی گیلان:

۰۰/۰۲/۱۹

۰۰/۰۲/۱۸
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت:

۰۰/۰۲/۱۸
معاون علوم پزشکی گیلان:

۰۰/۰۲/۱۸

۰۰/۰۲/۱۶
شهردار رشت خبر داد:

۰۰/۰۲/۱۶

۰۰/۰۲/۱۶
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت خبر داد:

۰۰/۰۲/۱۶
دکتر رسولی با ارسال نامه‌ای به شهردار رشت خواستار شد؛

۰۰/۰۲/۱۵
توسط رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری؛

۰۰/۰۲/۱۵
در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی امور مالی شهرداری صورت گرفت؛