شمال ما: محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: برادر که داشته باشی؛ برایت مهم نیست که دیگران کنارت هستند یا نه ! تو کسی را داری که جایِ خالیِ تمامِ آدم هایِ دنیا را برایت پر می کند، کسی که مانندِ کوهی محکم و استوار ، پشتِ بی پناهی ات می ایستد و به جایِ تو با نگرانی و ترس هایِ تو می جنگد، در نا امیدی ات امید می شود و با تمامِ عشق و توانش در هر شرایطی دنبالِ شادی و لبخندِ تو می گردد. برادر که داشته باشی؛ یکی را داری که به سمتِ پیروزی و موفقیت روانه ات کند و موفق که شدی؛ بِایستد و با کمالِ افتخار ، تشویقت کند . کسی که برایِ خوشبختیِ تو زمین و زمانه را به هم بدوزد و تحتِ هر شرایطی هم که باشد؛ پایِ تمامِ حرف و قرارهایش بایستد. برادر که داشته باشی؛ هم رفیق داری، هم عشق، هم امید و هم تکیه گاه. برادر را باید داشت! که اگر نباشد؛ جایِ خالی اش با تمامِ آدم هایِ خوبِ جهان هم پر نخواهد شد!

 


کانال تلگرام شمال ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *