شمال ما: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۱۷۰ میلیارد متر مکعب از آب های فسیلی سرزمینی ایران در چند سال گذشته مصرف شده است.
به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه در حاشیه سفر یک روزه به اراک، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، افزود: مجموع آب های فسیلی ایران حدود ۵۰۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب های شور و مابقی آب شیرین است.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۰۰ میلیارد متر مکعب آب های شیرین فسیلی از ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد مترمکعب نیز مصرف شده و می توان گفت ذخایز آب های زیر زمینی ایران رو به پایان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میزان آب های تجدید پذیر کشور را در سال های گذشته ۱۳۱ میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: اکنون این میزان به ۸۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.
وی اظهار داشت: بر اساس گزارش کارشناسان، در صورت برخورداری از ۸۸ میلیارد متر مکعب آب های تجدید پذیر باید میزان برداشت ۳۵ میلیارد متر مکعب باشد در صورتی که سالانه بیش از ۹۷ میلیارد متر مکعب از آب های تجدید پذیر برداشت می شود.
کلانتری با بیان اینکه میزان بارش در نقاط مختلف کشور بیش از ۱۵ درصد کاهش داشته است، گفت: با این وجود تنها عامل کاهش آب های زیر زمینی مصرف و برداشت بی رویه از منابع است.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید برداشت های بی رویه از آب های زیر زمینی را در یک سطح متوقف کرد، بیان کرد: اضافه برداشت آب های زیر زمینی در دهه ۶۰، ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود که این میزان در دولت های پنجم و ششم به یک میلیارد مترمکعب، در دولت های هفتم و هشتم به چهار میلیارد مترمکعب و در دولت های نهم و دهم به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسید که با وجود تلاش های دولت تدبیر و امید و تاکید شخص رئیس جمهوری این میزان در همین سطح باقی ماند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ کشوری در نقاط مختلف دنیا حق ندارد بیش از ۴۰ درصد از آب های تجدیدپذیر(بارش منهای تبخیر) برداشت کند اما در ایران بیش از ۱۱۰ درصد از آب های تجدید پذیر برداشت می شود.