از حدود 500 گونه جانوری موجود؛

از مجموع ۵۰۰ گونه جانوری در گیلان ۹۵ گونه در معرض تهدید قرار دارند. (بیشتر…)