کرونا موجب تغییر سبک زندگی مردم شد؛

شمال ما: کرونا این روزها جهانی دیگر را ترسیم کرده، جهانی با حال و هوایی متفاوت که در کنار همه چالش های اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روانی، جلوه هایی مثبت هم داشته آنگونه که در عین فاصله ها مهر و عاطفه را تقویت کرده و قوت و قدرت فضای مجازی نمودی دیگر در این دوران یافته است. (بیشتر…)