گزارشی از رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود رشت؛

شمال ما: حال دو رودخانه‌ مهم رشت، زرجوب وگوهر رود سال‌های سال است که خوب نیست. آب این دو رودخانه به دلیل ورود زباله‌های صنعتی، خانگی و بیمارستانی به آن آلوده است. سال‌هاست که مردم رشت کتبی و شفاهی اعتراض خود را در این باره به گوش مسئولان رسانده‌اند اما کو گوش شنوا. (بیشتر…)