به بهانه روز خبرنگار؛

شمال ما: برای خبرنگاران اطلاع رسانی در روز بارانی، برفی و آفتابی و یا حتی شیوع ویروس خطرناک فرقی ندارد. آنها همیشه در میدان هستند اما این قشر همواره بامشکلات فراوانی نیز دست و پنجه نرم می کنند. (بیشتر…)