باید از ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها جلوگیری کرد؛

شمال ما: خسارت های ناشی از وقوع سیلاب ها در استان گیلان، به دلیل دست اندازی های انسانی به محیط طبیعی است و در عین حال، کارشناسان مدیریت علمی سیلاب را فرصتی برای سیراب کردن سفره های زیرزمینی و تدارک آب برای مصارف کشاورزی می دانند. (بیشتر…)

۹۷/۱۰/۲۲
در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط‌ زیست شورای رشت بیان شد:

۹۷/۱۰/۲۲

۹۷/۱۰/۲۲
به مناسبت روز پرستار؛

۹۷/۱۰/۱۹
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد:

۹۷/۱۰/۱۹

۹۷/۱۰/۱۹

۹۷/۱۰/۱۹
در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط‌زیست شورای رشت بیان شد؛

۹۷/۱۰/۱۸
رئیس شورای شهر رشت:

۹۷/۱۰/۱۸
رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت:

۹۷/۱۰/۱۸
مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت:

۹۷/۱۰/۱۷

۹۷/۱۰/۱۷
در هفتاد و یکمین جلسه شورا؛

۹۷/۱۰/۱۷
مدیر منطقه چهار شهرداری رشت خبر داد:

۹۷/۱۰/۱۷
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت: