استاد اکوبیولوژیک دریا:

یک استاد اکوبیولوژیک دریا با اشاره به مشکلات زیست محیطی دریای خزر گفت: هیچ یک از کشورهای حاشیه دریای خزر تمهیدی برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به دریای خزر ندارند.
۹۷/۰۵/۲۸
استاد اکوبیولوژیک دریا:

۹۷/۰۵/۲۸
دو تراژدی یک واقعیت، از گربه‌کشی تا سپیدرود‌کشی؛

۹۷/۰۵/۲۷
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان

۹۷/۰۵/۲۷
اینستانوشت قابل تامل عضو شورای شهر رشت؛

۹۷/۰۵/۲۶
نظر کارشناسان در مورد مصرف لبنیات سنتی و مخاطرات مصرف آن؛

۹۷/۰۵/۲۶
نقش دوبی، عراق و افغانستان؛

۹۷/۰۵/۲۶
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

۹۷/۰۵/۲۶
واقعیت توافقنامه رژیم حقوقی خزر؛

۹۷/۰۵/۲۶
با حضور سرپرست شهرداری رشت؛

۹۷/۰۵/۲۶
در پنجاه و دومین جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت؛

۹۷/۰۵/۲۶
به کارگردانی «رضا شریفی» و «آزاده حسنی»؛

۹۷/۰۵/۲۴

۹۷/۰۵/۲۳
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

۹۷/۰۵/۲۳
راهی برای فرار از مالیات و عوارض؛