فاطمه قدیمی حرفه
فاطمه قدیمی 032

شمال ما؛

 

با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومی‌ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و ایجاد زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و آگاهی‌ها و ضرورت ارتقاء وضعیت کیفی واحدهای روابط عمومی و لزوم هماهنگی جامع و گسترده میان فعالیت‌های روابط عمومی سازمان‌ها، ادارات، نهادها و….، جایگاه روابط عمومی ها در تبیین مسئولیت اجتماعی خویش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

در عصر ارتباطات که اطلاعات به سرعت در حال انتشار است؛ توجه به مقوله اطلاع رسانی، ارتباطات و روابط عمومی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. در این عصر، داشتن اطلاعات موثق و دقیق، بزرگ ترین سرمایه یک سازمان و یا هر نهادی محسوب می شود.

از همین رو با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومی‌ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و ایجاد زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و آگاهی‌ها و ضرورت ارتقاء وضعیت کیفی واحدهای روابط عمومی و لزوم هماهنگی جامع و گسترده میان فعالیت‌های روابط عمومی سازمان‌ها، ادارات، نهادها و….، جایگاه روابط عمومی ها در تبیین مسئولیت اجتماعی خویش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

در این بین رسیدن به سازمانی متعالی، هدف اصلی می باشد و باید مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتمادسازی مخاطبان را در صدر اهداف خود قرار دهد و با نگاهی هدف گذار در مسیر شاخص های ارتباطی خود گام بر می دارد.

برای دستیابی به این مقصود، در گام اول تدوین استراتژی راهبردی ارتباطی سازمان می بایست مد نظر قرار گیرد. استراتژی که در مسیر اهداف آن قرار گرفته و با نگاهی آینده پژوه، به واکاوی نقاط قوت و ضعف پرداخته و نقش خود را در این بین بیابد چرا که در فضای امروزه مخاطب وی، با انبوه حجم پیام های ارتباطی روبروست و جذب مخاطب و حذف از دامنه انتخاب او امری دشوار است.

داشتن برنامه ای منظم در این راه، با در نظر گرفتن تمامی اجزای یک شبکه ارتباطی موثر و گسترده، و همچنین لزوم توجه به زیر ساخت های ارتباطی وتوانمند سازی سرمایه انسانی می بایست با نگاهی کارشناسانه و تخصصی مورد توجه قرارگیرد.

زیر ساخت هایی که بی گمان علی رغم قدمت حدود نیم قرن از ورود روابط عمومی ها در ایران هنوز به درستی مورد توجه قرار نگرفته و همین امر در برخی موارد موجب تقلیل جایگاه روابط عمومی ها می شود.

برای برون رفت از این معضل، در راستای دست یابی به اهداف مد نظر و تحقق روابط عمومی پویا و کار آمد می بایست با اتخاذ استراتژی راهبردی بهسازی‌ تخصصی‌ نیروی‌ انسانی‌ مد نظر قرار گیرد؛ چرا که هنوز یا دانش آموختگان این رشته نقش خود را به درستی نشناخته اند و یا سازمان ها، مسیر درست تعالی خود را در هدفمندی ارتباطی نمی بینند.

تشکیل بانک اطلاعاتی روابط عمومی ها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی، امکان سنجی ظرفیت های موجود، تهیه تقویم ارتباطی عملکرد، برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ بر اساس‌ نیازسنجی‌ علمی‌، انتشار نشریات‌ تخصصی، استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی، همه و همه با تکیه بر نگاه آینده پژوه و با هدف معلوم، از جمله اموری است که از جمله شاخص های مهم در این برنامه ریزی می باشد که می‌تواند ضامن‌ پویایی‌ علمی‌ روابط عمومی و در راس آنها سازمانی متعالی ‌باشد.

امید آن که با توجه به ضرورت وجود روابط عمومی های قوی و کارآمد به عنوان بخشی از مدیریت، فن و هنر ارتباطی، در راه دستیابی به تئوری و عمل در مهمترین بخش سازمان ها به آینده ای روشن، مسئولیت مدار در جهت اعتماد سازی در مخاطبان دست یابیم.

 

* مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت

دانشجوی دکترای ارتباطات

 

منبع: گیلان امروز


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *