شمال ما؛

قسمت بیست و هشتم پستچی

 

چقدر خوب شد که دیدمت… ریحانه بهانه بود. یک هفته دل دل میکردم که چطور حالت را بپرسم… بعد از آن عزا و عقد مصلحتی، گمانم باید مدتی تنهایت میگذاشتم. اما هر لحظه، دلم با تو بود. هر لحظه تجسمت میکردم. مثل آن سه سالی که تو در بوسنی بودی و نمیتوانستی از وسط  خون و آتش برگردی و مرا ببینی. مثل آن چهار ماه که به تهران برگشته بودی و مادرت،  آهسته جلویت میمرد و نمیتوانستی با من حرفی از امیدواری بزنی… پس در سکوت دنبالم میکردی. حالا من بودم که باید در سکوت دنبالت میکردم، و ریحانه بهانه خوبی بود که به تو زنگ بزنم… چقدر مهربان و ساده روی نیمکت پارک نشسته بودیم… مثل دو بچه دبستانی… بی خبر از آینده… فرار کنیم؟ کجا فرار کنیم! تو با زنی مریض که ادعا میکند باردار است و من با پدری ناخوش که به من نیاز دارد… باید قبل یا بعد از کمیته فرار میکردیم. حالا دیگر دیر بود. گفت: به خانه ما برویم، دکتر بیاید ریحانه را ببیند. چون با تو درددل کرده، بهتر است تو پیشش باشی… چقدر ساده بودیم که رفتیم علی. خانه تان به هم  ریخته بود. انگار چهل دزد بغداد حمله کرده بودند. ریحانه نبود. گفتم: ببین چیزی گم نشده! گفت: سند خانه و شناسنامه ریحانه نیست! نگرانش بود. نمیتوانست نفس بکشد. یک زن بیمار در این شهر بی نشانی. روی صندلی نشاندمش. گفتم: نفس بکش! شقیقه هایش را با پارچه ای خیس کردم. دستم را گرفت و گفت: پدرت الان تو رو به من میده؟ گفتم: شما الان زن دارید کاپیتان! گفت: بیا بخون… نامه مچاله ای را که در دستش گلوله کرده بود، مقابلم گذاشت. دست خط کودکانه ای بود. «الان که این نامه را میخوانی، من از تهران رفتم. تو هیچوقت مرا دوست نداشتی. فقط میخواستی مادرت را راضی نگه داری… این خانه مال من است. وکالتش را از مادرت گرفته ام… من باردار نیستم، باردار نفرت توام… آقای قهرمان! دارم بامردی ازدواج میکنم که من هم برای او چیستا هستم… همانقدر دوستم دارد. به جهنم که شما دو نفر چه میشوید. خانه مال من است و مادرت نگران آینده من بود… همه این سالها میدانستی که همکلاسی ات را دوست  دارم. خودش طلاقم را از تو میگیرد. اگر جلوی مادرت مخالفت نکردم؛ به خاطر خانه بود. این سهم من بود… سهم دختر خاله بدبخت مادری که مثل کنیز در خانه شما کار کرده بود… به امید واهی اینکه روزی عروس خانه ای شود که از دامادش بیزار است؟ به چیستا گفتی شغلت چیست؟ گفتی تا حالا چند نفر را کشته ای؟ گفتی جنگ تو، تک تیراندازی توست؟ گفتی هفده سالگی پسر محله را تا دم مرگ زدی؛ و همانجا حاجی تو را دید و از تو خوشش آمد؟ گفتی دانشگاه را ول کردی تا برای حاجی کار کنی؟ گفتی یک سرباز ساده نبودی. گفتی حتی همین الان با حاجی ارتباط داری و هر دستوری بده، چهار دست و پا اجرا میکنی؟ گفتی حتی به حاجی التماس نکردی شناسنامه ات را بدهد این بیچاره را عقد کنی و بعد بروی؟ کجایی قهرمان؟ گفتی به تنت نارنجک بستی از وسط دشمن رفتی و اگر حاجی به موقع نرسیده بودی، الان حتی تکه هایت پیدا نمیشد که در یک قبر بگذارند؟ مادرت ارث پدری مرا خورد. خانه بزرگی که فروختید؛ بیشترش ارث پدری من بود… این خانه مال من است. از این به بعد با سیاوش؛ همسرم طرف هستی… دوست دوران مدرسه ات که از همان موقع عاشقم بود… و چیستا خانم! چون شما هم این نامه را میخوانی، به پدرت گفتی که کاپیتان جنگ ما جرات یک خواستگاری رسمی از خانواده شما ندارد؟ چون میترسد جلوی پدر و فامیل تو کم بیاورد… خواهرانه پیشنهاد میکنم روز خواستگاری بگو کلتش را از جیبش در آورد. سر مهریه یک وقت عصبی نشود؛ پدرت را بکشد. کسی که به زدن و کشتن عادت کرده، تو را هم میزند… بچه هایت را هم میزند… من فرار کردم… وگرنه مرا هم میکشت… مراقب خودت باش خواهر! عاشق قهرمان دیوانه ای شدی… ریحانه.»

سکوتی در اتاق برقرار شد… علی گفت: فردا میام خواستگاری. به خانواده ت بگو. بعدم میرم دنبال طلاق اون. دیگه بدون تو یه لحظه ام نمیتونم باشم! بلند شد و به سمت من آمد. ترسیدم. به طرف در رفتم. جلوی  پایم سجده کرد و گفت: امشب پیشم بمون، وگرنه می میرم…

 

چیستا یثربی

از صفحه اینستاگرام نویسنده


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *