شمال ما؛

.

قسمت بیست و نهم پستچی

بخش اول

 

…بدون تو میمیرم. این جمله را علی با چنان معصومیتی گفت که مرا به چهارده سالگی برد. وقتی برای اولین بار در خانه را باز کردم و آن پسرک قدبلند موطلایی را دیدم که پیک الهی بود! آنجا میماندم؟ بی اجازه پدر، هرگز شبی جایی نمانده بودم. حسی در درونم میگفت: فرار کن چیستا! نباید اینجا بمانی و حس دیگری میگفت: این مرد عاشق توست و تو عاشق او. چرا حالا که به تو احتیاج دارد، باید تنهایش بگذاری؟ حالش طبیعی نبود، غم مرگ مادر و اهانتهای ریحانه در نامه ای که به آینه چسبانده بود، توان قهرمان مرا گرفته بود. به پدر زنگ زدم. میدانستم مخالفت میکند. خانه نبود. باید خودم تصمیم میگرفتم و گرفتم، میمانم! علی جای مرا روی کاناپه انداخت و خودش کف زمین دراز کشید. گفت: میدونی من بلد نیستم به کسی بگم عاشقتم؟ گفتم: منم خوب بلد نیستم. گفت از من بهتر بلدی. گفتم: خب که چی؟ اصلا چقدر منو میشناسی علی؟ گفت: میدونم اگه بخوای کوه رو تکون میدی! اگه آدم ایمان نداشته باشه، انقدر توان نداره. تو از من چی میدونی؟ یه مبارز که خوب میکشه؟ گفتم: یه آدم که خوب عاشقه، که مردمشو دوست داره و اگه لازم باشه از خانواده یا کشورش دفاع می کنه، از هیچی نمیترسه، حتی کشتن! مثل پهلوون قصه ها! گفت: از من میترسی؟ خنده ام گرفت، چه سوالی! به خاطر نامه ریحانه؟ معلومه که نه! من از وقتی فهمیدم دانشگاه رو ول کردی، رفتی جنگ، خوب شناختمت. گفت: کاش محرمیت رو به هم نمیزدیم. گفتم: که چی میشد؟ چشمانش در تاریکی میدرخشید. گفت: دلم میخواست موهاتو ببینم، هیچوقت ندیدم! خرماییه، مگه نه؟ خوابشو دیدم.. علی خوبی؟ ریحانه فرار کرده، مادرت رفته و من بی اجازه پدرم اینجام. اونوقت فقط آرزو داری موهای منو ببینی؟ موهام بلنده، آره! خرمایی. به سمت من نیم خیز شد. گفت: تقصیر خودم بود یا جنگ، یا هر چی. دلم رو تبعید کردم که بهت فکر نکنم! آدم عاشق هر چقدر فرار کنه، راه دوری نمیتونه بره. گفتم: کجای قلبت جا دارم علی؟ گفت: سرت رو بذار رو سینه م تا بفهمی. هر دو سرخ شدیم. از نور کم پنجره نمیدیدمش؛ ولی میدانستم که او هم سرخ شد. گفت: ببخشید. گفتم: فردا! صدای تند قلبش را میشنیدم. از کاناپه پایین آمدم. حالت خوبه؟ گفت: میشه یه دقیقه بری! ببخشید! یه کم دورتر… بشین رو مبل! انگار کار بدی کرده باشم روی مبل نشستم. گفت: من دوست دارم بچه اولمون دختر باشه. اسمشو میذارم دعا. چون خدا با دعای من، تو رو بهم داد. گفتم: چشماتو ببند. گفت: چرا؟ دستهایم را روی چشمهایش گذاشتم. گفتم: هلال ماه رو دیدم. یه آرزو کن! گفت: اینکه هیچوقت ازم ناامید نشی! هنوز حرفش تمام نشده بود که در باز شد. نور چراغ مثل کارد! ریحانه با چند مامور دم در بود. گفت: اگه زنا نیست چیه؟ بهتون که گفتم. کثیفن! بگیرینشون!…

 

چیستا یثربی

از صفحه اینستاگرام نویسنده


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *