شمال ما؛

 

قسمت بیست و سوم پستچی

 

او آن سوی قبر نشسته بود و من این سوی قبر. باز هم باران میامد. گفتم: چرا تو هر وقت میخوای یه چیز مهمی بهم بگی، بارون میاد؟ گفت: برای اینکه بیای زیر چتر من! بلند شدم. همان چتر سیاهش بود که کوچه ها را عاشقانه با هم رفته بودیم. باران، بوی گندمزار در قبرستان راه انداخته بود. گفتم: هوس نان کردم. همه ش تقصیر موهای توست. کمی نزدیکتر شد. شانه هایمان به هم خورد. گفت: صبح که تو کوچه دیدمت، چقدر دلم میخواست دستاتو بگیرم تو دستم. حست کنم. جلوت زانو بزنم و عذر بخوام که چرا زودتر نیامدم. گفتم: خب منم دلم میخواست بغلت کنم، اما روم نشد. گفت: منم همینطور. مادر اونجا بود. تو رو دید، حالش بد شد. تا عصر گریه کرد. میدونم که میفهمی. گفتم: چرا از من انقدر بدش میاد؟ من عاشق پسرشم! گفت: فکر میکنه تو باعث شدی حاجی منو پیدا کنه و بفرسته اونور. اما حاجی نشونی منو داشت. حتی تماس گرفته بود. میدونستم چه پیشنهادی داره. خودم قبول کردم. اون شبم از کمیته، خودم به حاجی زنگ زدم. تقصیر تو نبود! من راهمو انتخاب کرده بودم. گفتم چه راهی؟ گفت: دانشجوی عمران بودم، ول کردم. وقتی تو اداره پست پام میلنگید، تازه انصراف داده بودم. فکر نکن میخواستم قهرمان شم. میخواستم تا آخرعمر، به اونایی کمک کنم که هیچکسو ندارن. -من چی؟ سه سال دوری. فقط نامه! نامه هات پر از عشقه. اما وقتی از بوسنی برگشتی حتی یه سر هم بهم نزدی! طوری نگاهم کرد انگار شبهای طولانی را گریه کرده بود. میشد در چشمهایش غرق شد و مرد. گفت: از کجا میدونی؟ ازدانشگات تا رادیو، هر جا که میرفتی، دنبالت بودم. میون مردم گم میشدم تا پیدام نکنی! وقتی برگشتم اول رفتم پابوس مادر. بعد تا صبح پشت در خونه شما نشستم. صبح قایم شدم. دیدمت. غمگین بودی ماه پیشونی. میخواستم همونجا بغلت کنم و از خدا بخوام من و تو رو با هم غیب کنه! برای مرد ابراز عشق خیلی سخته. ولی بهت میگم چیستا. اولین و آخرین کسی هستی که دلم زمینگیرت شد. حالا اگه همه عمرمم تنها باشم، عشقی که تو بهم دادی، برام کافیه. سرم را روی شانه اش گذاشتم. چتر را کنار گذاشت، باران مهربان بود و شانه اش مهربانتر. گفتم: دوستت دارم علی. گفت: منم دوستت دارم چیستا. خنده هاتو. خودتو. غمتو. بچه گیتو؛ صبرتو. عشق معصومتو به یه پستچی که حتی نمیشناختیش! و به خاطرش هر روز به خودت نامه میدادی. گفتم: پس چرا اونروز جلوی درخونه مون نیومدی بغلم کنی؟ گفت: چون نمیشد! دستم را محکم در دستش گرفت، گاهی اون چیزی که بخوای نمیشه. مادرم داره میمیره. بهش گفتم نوکرتم. کم گذاشتم برات. میخوای ببرمت حج که همیشه آرزو داشتی؟ گفت:حج من خطبه عقد تو و ریحانه ست. اگه میخوای راحت برم، بذار عقد شما دو تا رو ببینم! دستم در دستش یخ زد. دست او هم. زمستان شد…

 

چیستا یثربی

از صفحه اینستاگرام نویسنده


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *