شعری از حجت الاسلام والمسلمین حمید پورعیسی؛حمید پورعیسی ۰۵۷

شمال ما: به مناسبت سالروز فاجعه منا، شعری از حجت الاسلام والمسلمین حمید پورعیسی تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
بـــاز قــربــانــی شـدنـد پروانه‏ ها
بـــاز آتـــش آمــــده در لانــه ‏هـــا
بــاز دســتــان جـنـایــت آشـــکار
بــازگـشـتـه مـلـت مـا سـوگــوار
بـاز یــک بــار دگـــر خـفـاش ‏هـا
بـاز آمــد بـر زبـان ای کــاش ‏هـا
بـــازعــیـاشـــان مست یک دیار
حـاکـمـان بـی مـرام و اهــل نــار
دسـت غـیـرت قـطع از اندامـشان
سـرزمـیـن وحی بـیـن در دامشان
در قـسـاوت شهـره هـفـت عالمـند
دشــمـن جـن و مــلک هـم آدمـنـد
صـورتا انــسان ولی باطن عنود
در مـرام و مـسلک قـوم یـهـــود
نـاکـسـان دور از عـقـل و شــرف
بـنـدگان حـق ز دسـت شــان تلف
در مـــنـا بر حـاجـیـان بر تاخـتـند
بار دیـگـر خـون براه انداخـتـنـد
حاجـیــان اجــسادشــان انبار شد
مــرغ بی بـال و پری سردار شد
دیـده ‏ها از مــــــرگ یاران خونفـشان
مرگ هــم در ســــــوز و در آه و فغان
قـلب مـــولی زخم دار این غـم است
زخم دل در این عـزا بی مرهـم است
صد هـزاران لعـــن بـر آل ســعـود
گرگ ‏هــایی چــون‏که از نسل یهود
داغ دل داریـــم از قــــوم شـــــرور
کوچه بــســتن را نمــائیم ما مـرور
عادت این قــوم راه را بستن اسـت
چون دنان هر کینه را آبستن اسـت
باد بر این قـــــوم لعنت صـد هزار
قوم شهوت ران و بی نـسل و تبـار
نـــفـرتی دارد از آنها این “غریب”
درد او درمــــان ندارد بی طبـــیب

۹۴/۷/۷


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *