+ سند محرمانه ساواکمحمد سام ۰۱۳

شمال ما: برخی از پایگاه های خبری استان گیلان، امروز مطلب زیر را منتشر و یا بازنشر کردند:

«دکتر محمد سام کیست؟ استانداری که یک خیابان به نامش شد

.

 

mohammadsaam

.

یکی از خیابان هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ‏(ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ‏) ﺷﻬﺮﺭﺷﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ «ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮕﻞ» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺳﺎﻡ» ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿشود . ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﯿﻼﻥ ﺑﻮﺩ .

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۰۳ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻥ متولد شد  ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ رییس اداره فرهنگ شهرهای ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻭ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ﺷﺪ .او ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۴ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻓﺖ ﻭﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

وی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ اداره ﮐﺎﺭﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ شد . ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﻮﯾﺪﺍ ، ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۴۱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮔﯿﻼﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﻭﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ  عملکرد موفق او در گیلان باعث شد تا سکان هدایت ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭی ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ به او سپرده شود.

منبع: برگرفته از کتاب ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ۱۳۵۷ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ ﯾﻮﺳﻔﺪﻫﯽ»
***

اما موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی با انتشار سندی محرمانه از ساواک در سایت خود نوشته است:

«از: اداره کل سوم‌تاریخ‌: ۱ / ۱۲ / ۴۴
به‌: ریاست ساواک استان یکم گیلان (رشت‌)شماره‌: ۵۱۹۹۲ / ۳۲۲
درباره‌: دکتر محمد سام استاندار
طبق اطلاع نامبرده بالا ضمن سوءاستفاده اخیراً به اتفاق مهدی قریب مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به همسر شخصی در باغ آستانه واقع در صومعه‌سرا تجاوز و به منظور جلب رضایت دکتر مزبور مبلغ چهل هزار تومان به او پرداخت [می‌کند]. با این حال همسر بانوی مذکور عیال خود را طلاق می‌دهد. با اعلام مراتب به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موارد فوق تحقیقات لازم معمول و نتیجه را گزارش نمایند.
مدیرکل اداره سوم ـ مقدم
تهیه کننده‌: شهنامه
رئیس بخش ۳۲۲: کامکار
رئیس اداره دوم عملیات‌: جهان‌بین
اصل در پرونده س ـ الف ـ ۲۷۰
روی پرونده مهدی قریب کلاسه ق ـ ر ـ ۲۴۱ بایگانی شود ۳۰ / ۱۱
طبق نظر رئیس بخش طبقه‌بندی این نامه از سری به خیلی محرمانه تغییر پیدا کرده است ۱ / ۱۲
شماره‌: ۲۷۴تاریخ‌: ۷ / ۱ / ۴۵»

.

محمد سام ۰۱۲

 


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *