سلام به همه دوستای گلم … مدتیه که بعضی از دوستان به بهانه سریال کیمیا و به هواداری از شخصیت های قصه به شوخی و کمی هم جدی از ادبیاتی استفاده می کنند که نه برازنده همراهان و بینندگان مجموعه کیمیاست و نه برازنده هیچکدام از همکاران من که نهایت تلاششون رو داشتند که این مجموعه مخاطب خودش رو پیدا کنه … این ادبیات توهین آمیز خوشایند هیچکدوممون نیست … حتی به شوخی … منتظر نظراتتون هستم با اشتیاق.