شعری از کتاب «نبرد طوبی»%d9%86%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b7%d9%88%d8%a8%db%8c-056

فرازی از اشعار کتاب «نبرد طوبی» اثر حجت الاسلام والمسلمین حمید پورعیسی چافجیری عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
که در وصف شهیدان سروده شده است، به مناسبت هفته دفاع مقدس تقدیم می شود.

اَمِه شهیدون  پِلُو  آدمونْ   بُون                   تونَمْ بَگومْ بی نظیره زمون بون
امه شهیدون  همه  نابه  نابن                      یه عده بی معرفتن د خوابن
داغه شهیدون اَمَه آتش بَزَیْ                       دِلُونَه بی عاطفه نَمْ لَشْ  بَزَیْ
اَمِه شهیدون یَه  صفائی دَءْشْتَنْ                   جبهه میون نگو  نوائی  دَءْشْتَنْ
سیر سیرا بو ایشونه رنگه  نئدیم                   چشم وا یْودیم ایشونه جنگه بئدیم
جبهه نگو زاکونه قبله گاه بو                       عبادت و محل سجده گاه  بو
دلون خداوئسِن هیتو تَلَوْ گود                      ایشونه کارون د هیتو هئلو گود
وقتی شهید   هَرْدَنْ  خدا  نُدُونِی                  مارون   و  پِرونِ   دِلَه   نُدُونِی
شهید نگو یَه دسته گل بَرْدَءْ بُون                  بهشتِ آدَمه،  زمینْ     بَرْدَءبون
شهید هَرْدَن سرتَنَه جِی بُشُو بُو                   گویا خُوپا هَمَه یَه جا  بُشُو  بُو
او جا  نگو   کربوبلای حسین                      زینب  درد و  نینوای  حسین
د  زمونه  ایشونه   رنگه   نَیْنَه                     ایشونه   دِیمُونَه  قَشَنْگه   نَیْنَه
ایشونه کارُون یه جوری صفا دَءْشْت             تمامه  کارون ، رنگه  بی ریا  دَءْشْت
خدا؟ بُونَه یَه   بار دِیگه وگردیم؟                 زاکونه  دِیمُونَه  قَشَنْگه    بَیْنیِمْ
زمانِ بی رنگ و ریا کو بشوی                      خلوص و ایثار و صفا کو بشوی؟
الون   نِییَنْ  یَه  عِدّه    بی خیالند                هوا  شونَنْ  زمین  هَئْنَنْ   توحالند
جنگ  بشوی  یه عده سن  نون   ببوی          ای  بی قوارئنه  وئسن  جون  ببوی
مثل   شئالون؛  دَکَتَئْنْ  مُردِهِ    جون          صبح تا غروب دنیا وئسِنْ روضه خون
اوریِکْ  بُدئَنْ خوشونَه َ  دُنیا  وَئْسِن                ذخیره   بُودَئْنْ شب  یلدا   وَئْسِن
یه عده بعد جنگ  بِمَئْنْ   گومابون                دنیا  مِیِونْ  بی دست و پا  چلا بون
یه عده که جنگه وئسن جون بَدَئْن                شکم  پرستون  همه  پیغوم  بَدَئْن
ماله وئسِن  یکدیگره خوردَئْرَئن                     صبح تا غروب همدیگره جوسَرئن
کفن اگر مفتی ببون د می نن                      دریا میون رها بدی دمی نن
ایشونه باغه زندگی خوشکابوی                     گرمی  ندئنن همگی سردابوی
یه عده بعده جنگ  ببون   طلبکار                 جبهه  بشو زاکونْ  ببون  بدهکار
یه عده بی تفاوتون  سر   بمَئن                     هزارْ سوراخِه جِی اَلُونْ دَرْ بَمَئْن
مو نَخَئْنَمْ  یَه  عدّهِ  پا  بگیرم                       یه عدّهِ حاله هر  کجا  بگیرم
اگر نَئْشِیمْ  جنگه مِیونْ زور نئریم                  سیاه  شبونه د  الون  روز  نئریم
ناز  و  افاده    نکونیم       زاکونِه                  امه    سَرونَه    نَشْکَنِیم     وامُونِه


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *