گزارش تصویری از علی فرشادمهر؛خاک سرد ۰۱۱

شنیــده بـودم که خـاک سـرد است؛ ایـــن روزها امـا انگار آنقـــدر هـوا ســـرد است که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را… «زمانی می رسد که سکوت، بیـش از هـمه گفته ها مقـصـود را می رساند»

رشت، تازه آباد، جمعه ۹ بهمن

عکس: ایسکانیوز

عکاس: علی فرشادمهر

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492263598457_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492411633743_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492310438850_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492763288964_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492341162622_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492376568318_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492441426846_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492478433233_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492508486480_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492602877140_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492700361236_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492630640264_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492728273360_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492667816784_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492535448496_b.jpg

.

http://www.iscanews.ir/media/imagereport/1394/11/11/635898492566741180_b.jpg


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *