به گزارش روابط عمومی هیأت تیراندازی گیلان؛ در این دوره از رقابت ها، ۴۲ زوج از در قالب ۲۱ تیم پس از قرعه کشی و به صورت حذفی در سالن تیراندازی سردارجنگل شهر رشت با هم به رقابت پرداختند.

مسئول کمیته مسابقات هیأت تیراندازی گیلان گفت: در پایان این مسابقات تیم شهید اسماعیل سیرت نیا متشکل از “محسن شفیع پور و زینب فلکی” عنوان قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

همچنین تیم بهار متشکل از “سجاد یار محمد خواه و معصومه بعیدی” دوم  و  تیم گل ها متشکل از “محسن شعبانی و سیده زهرا فاضلی” در مکان سوم قرار گرفتند.

در پایان با حضور رئیس و نائب رئیس هیأت تیراندازی گیلان و دیگر مسوولان برگزاری این دوره از رقابت ها، به زوج های برتر این مسابقات، حکم قهرمانی و جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.