شمال ما: خدای متعال از اصرار و پافشاری مردم به یکدیگر در حوائج خود خرسند نیست مگر یک مورد که حتی نسبت به آن توصیه هم دارد.

 

به گزارش قدس آنلاین، به تعبیر آموزه های دینی دعا سلاح مومن است و مومن با دعا حتی می تواند قضای الهی را برگرداند اما روایات برای آنکه دعا به اجابت نزدیک تر شود توصیه هایی دارند که مرور آنها مسیر اجابت را برایمان هموار می کند.

امام صادق (ع) فرموده اند: «هر گاه دعا کردى گمان کن که حاجتت بر در خانه است.»

سلیمان بن عمرو گوید: شنیدم حضرت صادق (ع) می فرمودند: «خداى عز و جل اجابت نکند دعائى که از روى دل غافل باشد، پس هر گاه دعا کردى به دل توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود.»

و نیز از امام صادق (ع) است که: «امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرموده است: «خداى عز و جل دعاى دل غافل و سرگرم به لهو را نپذیرد،» و على علیه السلام همیشه می فرمود: «هر گاه یکى از شماها براى مرده‏اى دعا کند، در حالى که دلش از او غافل است دعا نکند، بلکه در دعاى بر او کوشش کند (یعنى براستى از دل دعا کند).»

همچنین، آن حضرت (ع) فرمودند: «بدرستى که خداى عز و جل اجابت نکند دعائى که از روى دل سخت و با قساوت باشد.»

پافشارى کردن و اصرار در دعا و انتظار اجابت‏

حضرت صادق (ع) می فرمایند: «همانا چون بنده دعا کند خداى تبارک و تعالى در کار حاجت او است مادامى که آن بنده شتاب نکند.»

مجلسى (ره) گوید: یعنى مادامى که شتاب در آن را نخواهد که اگر تأخیر در اجابت آن شد نومید گردد و در نتیجه از خداوند روگردان شود و پندارد که چون تأخیر در اجابت شده خداوند دعایش را مستجاب نفرماید، یا معناى کلام حضرت (ع) این است: مادامى که آن بنده در دعا شتاب نکند و بدان اعتنا نکرده و بدون پافشارى و اصرار در اجابت آن به دنبال کار خود رود چنانچه ظاهر خبر دوم است.

و نیز آن حضرت (ع) فرموده اند: «همانا بنده چون شتاب کند و براى کار (هاى) خود برخیزد (و به دنبال کار خود رود) خداى تبارک و تعالى فرماید: «آیا بنده من نداند که براستى منم آن خدائى که‏ حاجت ها را برآورم.»

ولید بن عقبه هجرى گوید: شنیدم حضرت باقر (ع) فرمودند: «به خدا سوگند هیچ بنده‏اى در دعا پافشارى و اصرار به درگاه خداى عز و جل نکند، جز اینکه حاجتش را برآورد.»

و از امام صادق (ع) است که فرمودند: «همانا خداى عز و جل خوش ندارد که مردم در انجام حاجت به همدیگر اصرار کنند ولى براى خودش آن را دوست دارد، خداى عز و جل دوست دارد که از او درخواست شود و آنچه نزد او است خواهش شود.»

ایشان همچنین می فرمایند: «رسول خدا (ص) فرمودند: «خدا رحمت کند بنده‏اى را که از خداى عز و جل حاجتى بخواهد و در دعاى در باره آن پافشارى و اصرار کند، خواه اجابت شود و خواه اجابت نشود، و این آیه را تلاوت فرمود (که ابراهیم علیه السلام فرماید:) «و دعا کنم بدرگاه پروردگار خود شاید بوسیله دعاى پروردگارم تیره بخت نباشم» (سوره مریم آیه ۴۸).»

بنابر تصریح آموزه های روایی یکی دیگر از آدابی که زمینه اجابت را هموار می کند نام بردن حاجت در درگاه الهی است هر چند که خدای متعال بر همه آنچه بندگان می خواهند آگاه است.

ابو عبد اللَّه فراء گوید: حضرت صادق (ع) فرمودند: «خداى تبارک و تعالى میداند که بنده‏اش چه می خواهد هر گاه به درگاهش دعا کند، لیکن دوست دارد که حاجت ها به درگاهش شرح داده شود پس هر گاه دعا کردى حاجتت را نام ببر.»

و در حدیث دیگرى گوید: که فرمودند: «خداى عز و جل حاجت تو را می داند و نیز داند که تو چه خواهى ولى دوست دارد که حاجت هاى (خود را) به درگاه او شرح دهى.»

علاوه بر این، معصومان علیهم السلام بر پنهان کردن دعا نیز تاکید دارند.

چنان که حضرت رضا (ع) فرموده اند: «دعاى بنده در پنهانى یک دعایش برابر با هفتاد دعاى آشکار است.»

و نیز در حدیث دیگر است که: «یک دعائى که در پنهانى کنى بهتر است نزد خداوند از هفتاد دعا که آشکار کنى.»

مجلسى (ره) گوید: این دو حدیث دلالت کند بر اینکه پنهان کردن دعا بهتر از آشکار کردن آن است، و اینکه دعاى در پنهانى برابر است یا بهتر است از هفتاد دعاى آشکار در صورتى که آشکار کردن آن مشوب به ریاء و سمعه نباشد و گر نه میان آنها نسبتى نیست.

منبع: أصول الکافی، ترجمه مصطفوى، ج‏ ۴، صص ۲۲۴- ۲۲۶


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *