افکار ۰۴۲

شمال ما: ریشه خیلی از مشکلات، خطای فکری است. افسردگی، احساس نبود خوشبختی، فشار روانی شدید، احساس ناکامی، ترس، مشکلات ارتباطی با دیگران، احساس گناه بیجا و … از پیامد های این خطا های فکری است.

کانال «روان شناسی راهبردی» با این مقدمه جملاتی را از کتاب «یک دقیقه این ۴۰ فکر سمی را کنار بگذار» انتخاب و آن ها را منتشر کرده است:
فکر سمّی ۱ – تفریح اتلاف وقت است.
باور مثبت: استراحت ، سرگرمی وآرامش هم لازم است.
فکر سمّی ۲ – به نفع توست که دیگران را کنترل کنی.
باور مثبت: اگر می خواهی دیگران با تو کنار بیایند، آن ها راکنترل نکن.
فکر سمّی ۳ – بهتر است عقده دلت را خالی کنی .
باور مثبت: به جای آن که عقده دلت را خالی کنی قاطعانه رفتار کن .
فکر سمّی ۴ – مهربانی بر نامهربانی پیروز خواهد شد.
باور مثبت: با نامهربانی محکم برخورد کن، به هیچ کسی اجازه نده با تو بدرفتاری کند.
فکر سمّی ۵ – چیزی نگو که دیگران را برنجانی.
باور مثبت: حرف های مهم را مدبرانه بزن.
فکر سمّی ۶ – نه بگو چون اگر رو بدهی آستر هم می خواهند.
باور مثبت: اگر برای رابطه ای ارزش قائل هستی تا حد امکان در آن انعطاف داشته باش.
فکر سمّی ۷ – جواب ابلهان خاموشی است.
باور مثبت: عزیزانت ارتباط می خواهند نه سکوت.
فکر سمّی ۸ – اگر می خواهی کار ها درست پیش برود خودت آن ها را انجام بده.
باور مثبت: مسئولیت هایت را اولویت بندی کن، کار هایی را که دوست داری و می توانی انجام بدهی انجام بده و بقیه کار ها را به دیگران محول کن.
فکر سمّی ۹- وقتی کار ها خوب پیش نمی رود دنبال مقصر بگرد.
باور مثبت: وقتی کار ها خوب پیش نمی رود دنبال راه حل بگرد.
فکر سمّی۱۰ – تنبیه بهترین تربیت است.
باور مثبت: به جای آن که رفتار های بد راتنبیه کنی، رفتار های خوب را پیدا کن و به آن ها پاداش بده.
فکر سمّی ۱۱ – احساساتت را بروز نده.
باور مثبت: احساساتت را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمیت ایجاد کنی.
فکر سمّی ۱۲- با همان اولین برداشت می توانی آدم ها را بشناسی.
باور مثبت: هر آدمی بی همتاست تا او را در شرایط مختلف ندیده باشی، واقعا نمی توانی او را بشناسی.
فکر سمّی ۱۳- قربانی، همیشه قربانی است.
باور مثبت: تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی.
فکر سمّی ۱۴- فروتن باش و به خودت نبال.
باور مثبت: نقاط قوت و توانایی هایت را راحت و صادقانه بیان کن.
فکر سمّی ۱۵ – همه باید تو را دوست داشته باشند.
باور مثبت: آن که هستی و آن چه هستی را دوست د اشته باش.


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *