شمال ما: با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت سرکار خانم سمیه رستگار و جناب آقای یاسر صفا کار به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه و سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت و همچنین سرکار خانم نرجس محجوب و جناب آقای رضا حیدری توکلی به عنوان سرپرست مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت و سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت منصوب شدند.

در این احکام آمده است :
سرکار خانم سمیه رستگار 
با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست شهرداری منطقه سه ” منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندیهای خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید .
جناب آقای یاسر صفا کار

با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست اداره حقوقی شهرداری رشت ” منصوب می گردید . امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندی های خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید .

 سرکار خانم نرجس محجوب

با توجه به تجربه ، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت ” منصوب می‌ گردید . امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعداد های موجود را فراهم و با نوآوری‌ در فعالیت ‌ها کار آمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید .

جناب آقای رضا حیدری توکلی

با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان “سرپرست مدیریت تحقیقات و مطالعات ترافیکی شهرداری رشت ” منصوب می‌ گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری‌ در فعالیت ‌ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در الویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *