احمد رمضانی
رمضانی021

شمال ما؛

 

برخی از اعضای شورا که جایشان را از ناظر و قانونگذار، به دخالت در امور معمول شهرداری تقلیل داده اند به دلیل نداشتن شناخت کافی از اصول اولیه مدیریت منابع انسانی ارزش های نیروی انسانی را در بوق و کرنا می کنند اما نمی دانند که هر چیزی قاعده و قوانین خودش را دارد. در مدیریت منابع انسانی همه چیز مشخص است. اینکه چه کسی کجا باشد! چگونه و بر چه اساسی پیشرفت کند. اختیارات مدیر ارشد مشخص است و شاید بهتر بود که برخی از دوستان قبل از اظهار نظر در هر کاری کمی مطالعه را چاشنی کار خود می کردند. امروز به واسطه پیشرفت با یک جستجوی ساده به راحتی می توانید مطالب زیادی را در این باره پیدا کنید و با کمی حوصله و گذاشتن وقت از گرفتن وقت دیگران خودداری کنید.

یکی از مشکلات امروز شهرداری توزیع نامتناسب نیروی انسانی شاغل در شهرداری رشت است. نیروهایی که برای جای دیگری به استخدام در آمده اند اما در طول زمان، با پیشی گرفتن روابط بر ضوابط در قسمت های دیگر شهرداری رشت مشغول به کار شده اند.

شهر و مدیریت شهری قواعد خاص خود را دارد. با فربه شدن بدنه شهرداری رشت، تمام شهر متضرر می شود و اتلاف واقعی بیت المال نیز از همان جا شروع خواهد شد. معضل تجمیع نیروهای انسانی در قسمت های خوش آب و هوای شهرداری و کمبود نیرو در نقاط دیگر و اعلام نیاز برای جذب نیرو مصداق کامل اسراف بیت المال است. بنابراین باید قبول کنیم که شهرداری رشت امروز نیازمند شناسایی این نیروها و بازگرداندن آن ها به پست سازمانی که برای آن به استخدام درآمده اند است و برگرداندن این نیروها به هیچ وجه مغایر با ارزش و احترام به این نیروها نیست.

شهردار رشت برای ساماندهی این امور، با توجه به مخالفانش در شورا مسیر دشواری را پیش رو دارد. هیچ فرصتی بدون تهدید نبوده و نیست و همواره باید با مدیریت صحیح از فرصت ها به نحو مطلوبی استفاده نمود و برای کاهش تهدیدات تلاش نمود. بنابراین مخالفان شهردار -که امروز به جای حمایت از شهردار و در واقع حمایت از شهروندان مسیر دیگری را طی می کنند و این مسیر در طول دوران خلیلی شهردار سابق رشت نیز مشهود بود- برای تحمیل فشار به شهردار منتخب شورا -که غیر مستقیم شهردار منتخب مردم نیز هست- از هر فرصتی بهره می برند.

جذب نیرو به دلیل کمبود نیرو در پست های سازمانی و بر اساس تخصص و مهارت صورت می پذیرد بنابراین انتقال این نیروها بدون جایگزین مشخص و بدون در نظر گرفتن تخصص و مهارت و طی مسیر شغلی نامتعارف بوده و مشکلات بعدی را که امروز شاهد آن هستیم ایجاد می کند. بنابراین نه تنها باید نیروهای استخدامی در پست هایی که نیازمند نیروی انسانی بوده اند مشغول به کار شوند بلکه باید با مسببان این انتقال که باعث بروز چالش های امروز شهرداری رشت شده اند برخورد جدی صورت گیرد.

پرداختن به برخی مسائل به صورت افراطی و متعصبانه باعث بی ارزش شدن برخی از ارزش هایی می شود که جامعه ایرانی ما با آن رشد کرده و پرورش یافته است. واقعیت توزیع نامتناسب نیروهای شاغل در شهرداری رشت پسرفت شهری است. پسرفتی که آسیب آن به شهر و تمامی شهروندان خواهد رسید و بالعکس. یک شهر توسعه یافته به سود تمامی اقشار خواهد بود اعم از مسئولین، مدیران و تمامی خانواده هایی که در این شهر زندگی می کنند.

احمد رمضانی؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی


کانال تلگرام شمال ما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *